TST     - transformatory sieciowe toroidalne   50-120VA


Katalog TST

Typ
transformatora

Karta
katalogowa
K K

Typ
rdzenia

Napięcie
pierwotne
znamionowe

Napięcia
wtórne
pod obciążeniem

Prąd
uzwojenia
wtórnego

Uwagi

Catalogue TST

Type of
transformer

Number of
cataloqgue card
KK

Type
of core

Primary
rated voltage

Secondary rated voltage

Rated secondary current

Comments

Katalog TST

Art. des Transformators

Katalogseite
KK

Kerntyp

Primäre
Nennspannung

Sekundäre Spannung unter Belastung

Strom der Sekundärab-wicklung

Bemerkungen

Каталог TST

Тип
трансформатора

Каталоговая
карта KK

Тип
сердечника

 

Номинальное первочальноена-пяжение

PRI U [ V ]

Вторичное напряжение при нагрузке

SEC U [ V ]

Ток вторичной
обмотки

I [ A ]

Примечание

TST 50/001

50/TOR 01-1

toroidalny

230

8

6,25

 

TST 50/002

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x8

2x3,12

 

TST 50/003

50/TOR 01-1

toroidalny

230

12

4,1

 

TST 50/004

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x12

2x2,05

 

TST 50/005

50/TOR 01-1

toroidalny

230

14

3,57

 

TST 50/006

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x14

2x1,78

 

TST 50/007

50/TOR 01-1

toroidalny

230

17

2,94

 

TST 50/008

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x17

2x1,47

 

TST 50/009

50/TOR 01-1

toroidalny

230

19

2,63

 

TST 50/010

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x19

2x1,31

 

TST 50/011

50/TOR 01-1

toroidalny

230

21

2,38

 

TST 50/012

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x21

2x1,19

 

TST 50/013

50/TOR 01-1

toroidalny

230

24

2,08

 

TST 50/014

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x24

2x1,04

 

TST 50/015

50/TOR 01-1

toroidalny

230

28

1,78

 

TST 50/016

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x28

2x0,89

 

TST 50/017

50/TOR 01-1

toroidalny

230

30

1,67

 

TST 50/018

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x30

2x0,83

 

TST 50/019

50/TOR 01-1

toroidalny

230

32

1,56

 

TST 50/020

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x32

2x0,78

 

TST 50/021

50/TOR 01-1

toroidalny

230

35

1,42

 

TST 50/022

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x35

2x0,71

 

TST 50/023

50/TOR 01-1

toroidalny

230

40

1,25

 

TST 50/024

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x40

2x0,62

 

TST 50/025

50/TOR 01-1

toroidalny

230

55

0,91

 

TST 50/026

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x55

2x0,45

 

TST 50/027

50/TOR 01-1

toroidalny

230

115

0,43

 

TST 50/028

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x115

2x0,21

 

TST 50/029

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x15

2x1,67

 

TST 50/030

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x14

11,5

2x1,50

0,8

 

TST 50/034

50/TOR 01-1

toroidalny

230

36

1,38

 

TST 50/043

50/TOR 01-1

toroidalny

230

10

4,5

 

TST 50/048

50/TOR 01-1

toroidalny

230

2x16,4

2x1,5

 

TST 50/049

50/TOR 01-1

toroidalny

115

230

12 lub

21

4,17

2,38

 

TST 50/050

50/TOR 01-1

toroidalny

230

9,0

5,5

 

TST 60/001

60/TOR 01-1

toroidalny

230

12

5,00

 

TST 60/002

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x12

2x2,50

 

TST 60/003

60/TOR 01-1

toroidalny

230

14

4,28

 

TST 60/004

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x14

2x2,14

 

TST 60/005

60/TOR 01-1

toroidalny

230

17

3,53

 

TST 60/006

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x17

2x1,76

 

TST 60/007

60/TOR 01-1

toroidalny

230

19

3,15

 

TST 60/008

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x19

2x1,57

 

TST 60/009

60/TOR 01-1

toroidalny

230

21

2,85

 

TST 60/010

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x21

2x1,42

 

TST 60/011

60/TOR 01-1

toroidalny

230

24

2,50

 

TST 60/012

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x24

2x1,25

 

TST 60/013

60/TOR 01-1

toroidalny

230

28

2,14

 

TST 60/014

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x28

2x1,07

 

TST 60/015

60/TOR 01-1

toroidalny

230

30

2,00

 

TST 60/016

60/TOR 01-1

toroidalny

230

2x30

2x1,00

 

TST 80/001

80/TOR 01-1

toroidalny

230

12

6,66

 

TST 80/002

80/TOR 01-1

toroidalny

230

2x12

2x3,33

 

TST 80/003

80/TOR 01-1

toroidalny

230

24

3,33

 

TST 80/004

80/TOR 01-1

toroidalny

230

2x24

2x1,66

 

TST 80/006

80/TOR 01-1

toroidalny

230

24

3,33

termik, ekran

TST 100/001

100/TOR 01-1

toroidalny

230

8

12,50

 

TST 100/002

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x8

2x6,25

 

TST 100/003

100/TOR 01-1

toroidalny

230

12

8,33

 

TST 100/004

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x12

2x4,16

 

TST 100/005

100/TOR 01-1

toroidalny

230

14

7,14

 

TST 100/006

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x14

2x3,57

 

TST 100/007

100/TOR 01-1

toroidalny

230

17

5,88

 

TST 100/008

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x17

2x2,94

 

TST 100/009

100/TOR 01-1

toroidalny

230

19

5,26

 

TST 100/010

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x19

2x2,63

 

TST 100/011

100/TOR 01-1

toroidalny

230

21

4,76

 

TST 100/012

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x21

2x2,38

 

TST 100/013

100/TOR 01-1

toroidalny

230

24

4,16

 

TST 100/014

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x24

2x2,08

 

TST 100/015

100/TOR 01-1

toroidalny

230

28

3,57

 

TST 100/016

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x28

2x1,78

 

TST 100/017

100/TOR 01-1

toroidalny

230

30

3,33

 

TST 100/018

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x30

2x1,67

 

TST 100/019

100/TOR 01-1

toroidalny

230

32

3,12

 

TST 100/020

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x32

2x1,56

 

TST 100/021

100/TOR 01-1

toroidalny

230

35

2,85

 

TST 100/022

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x35

2x1,42

 

TST 100/023

100/TOR 01-1

toroidalny

230

40

2,50

 

TST 100/024

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x40

2x1,25

 

TST 100/025

100/TOR 01-1

toroidalny

230

55

1,81

 

TST 100/026

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x55

2x0,91

 

TST 100/027

100/TOR 01-1

toroidalny

230

115

0,86

 

TST 100/028

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x115

2x0,43

 

TST 100/033

100/TOR 01-1

toroidalny

230

10

10,0

 

TST 100/034

100/TOR 01-1

toroidalny

230

2x10

2x5,0

 

TST 100/039

100/TOR 01-1

toroidalny

230

16,7

16,7

2,2

2,2

 

TST 100/040

100/TOR 01-1

toroidalny

230

12

8

7,9

0,6

bezp. term.

TST 100/043

100/TOR 01-1

toroidalny

230

18

5,55

 

TST 100/045

100/TOR 01-1

toroidalny

230

17

11,7

5,0

1,28

bezp. term.

TST 120/001

120/TOR 01-1

toroidalny

230

12

10,0

 

TST 120/002

120/TOR 01-1

toroidalny

230

2x12

2x5,0

 

TST 120/003

120/TOR 01-1

toroidalny

230

24

5,0

 

TST 120/004

120/TOR 01-1

toroidalny

230

2x24

2x2,5