TST     - transformatory sieciowe toroidalne 
Seria transformatorów sieciowych wykonanych na rdzeniach toroidalnych. Przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych. 
Ze wszystkich rodzajów transformatorów charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy, najmniejszym rozproszeniem magnetycznym, małą masą i wymiarami a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia.
Produkowane w zakresie mocy: 5 - 5000VA
Parametry elektryczne:

10-40VA      50-120VA   |     150-300VA   |    400-4000VA  


ATST     - autotransformatory sieciowe toroidalne 
Seria autotransformatorów sieciowych ze stałymi odczepami, wykonanych na rdzeniach toroidalnych.
Powszechnie stosowane w elektronice profesjonalnej i amatorskiej. Służą do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych oraz po zamontowaniu w obudowach jako samodzielne urządzenia do zasilania sprzętu np. amerykańskiego lub kanadyjskiego (230V / 115V).
Ze wszystkich rodzajów autotransformatorów charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy, najmniejszym rozproszeniem magnetycznym, małą masą i wymiarami, a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia.
Produkowane w zakresie mocy: 50 - 3500VA
Parametry elektryczne:

50-3.500VA   


TSTL     - transformatory sieciowe toroidalne do wzmacniaczy lampowych
Seria transformatorów sieciowych wykonanych na rdzeniach toroidalnych.
Przeznaczone do układów zasilania wzmacniaczy lampowych. Charakteryzują się specjalnym ekranowaniem między uzwojeniami oraz na zewnątrz transformatora, tak by wytwarzane przez nie pole elektromagnetyczne jak najmniej wpływało na otoczenie.
Ze wszystkich rodzajów transformatorów charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy, najmniejszym rozproszeniem magnetycznym, małą masą i wymiarami a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia.
Produkowane w zakresie mocy: 5 - 5000VA
Parametry elektryczne:

100-300VA 


TSTB     - transformatory sieciowe toroidalne z mocowaniem na boku 
Seria transformatorów sieciowych toroidalnych z pionowym mocowaniem na boku, dzięki czemu zyskuje się oszczędność powierzchni w urządzeniu. Przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych. Ze wszystkich rodzajów transformatorów charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy, najmniejszym rozproszeniem magnetycznym, małą masą i wymiarami a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia.
Produkowane w zakresie mocy: 5 - 5000VA

TSTA     - transformatory sieciowe toroidalne audio 
Seria transformatorów sieciowych wykonanych na rdzeniach toroidalnych. Przeznaczone do wbudowania w układach zasilających we zmacniaczach mocy audio.
Ze wszystkich rodzajów transformatorów charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy, najmniejszym rozproszeniem magnetycznym, małą masą i wymiarami a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia. Charakteryzują się specjalnym ekranowaniem uzwojeń oraz rdzenia transformatora, tak by wytwarzane przez nie pole elektromagnetyczne jak najmniej wpływało na otoczenie.Produkowane w zakresie mocy: 100 - 1000VA
Parametry elektryczne:

100-5000VA 


Normy: PN-EN 61558

Budowa:
- rdzeń toroidalny
- drut nawojowy miedziany z podwójną izolacją w klasie temperaturowej F lub H
- materiał izolacyjny estrofol i ewentualnie kapsle 
- zabezpieczenia - większość transformatorów jest nieodporna na zwarcie - należy stosować w obwodach PRI lub SEC wyłączniki termiczne, warystory, bezpieczniki topikowe
- sposób wyprowadzeń przewodami lub innymi według uzgodnień
- elementy mocujące - (TST, ATST, TSL, TSTA) metalowy dekiel z dwoma podkładkami ze specjalnej gumy lub zalewa z żywicy z jedną podkładką gumową, (TSTB) metalowy wspornik z otworami montażowymi
- istnieje możliwość zastosowania ekranowania uzwojeń (TST, ATST, TSL, TSTB), transformatory TSTA posiadają ekranowania uzwojeń


Parametry elektryczne - standardowe lub wg wymagań klienta - na zamówienie
- zakres napięć     PRI     24 ÷ 500 V  50 / 60 Hz
- zakres napięć     SEC     1 ÷ 1000 V
- klasa cieplna     Ta 40B (temp. otoczenia 40ºC, izolacja klasy B 130ºC)
- test    izolacji         4 kV / 60 s
- stopień ochrony     IP00
- klasa izolacji     II

Ze wszystkich rodzajów transformatorów charakteryzują się najwyższą sprawnością do 98%, najmniejszymi stratami mocy, minimalnym prądem jałowym, najmniejszym rozproszeniem magnetycznym, małą masą i wymiarami, a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia. Ponadto dzięki ich bezkarkasowej budowie, praktycznie bez ograniczeń można kształtować gabaryty transformatorów. 

Wymiary, sposób mocowania, typ wyprowadzeń wykonane według standardowych rozwiązań przedstawionych w Kartach Katalogowych lub po uzgodnieniach według indywidualnych wymagań klienta.